1.)реферат ** тему Cимволика УКРАИНЫ-Громадянская освита 2)диалог ** природе-**...

0 голосов
107 просмотров

1.)реферат на тему Cимволика УКРАИНЫ-Громадянская освита 2)диалог на природе-на украинском языке


Українська мова (12 баллов)
Дан 1 ответ
0 голосов
(79 баллов)

Видання містить чинні нормативно-правові акти вищих органів влади
України, Міністерства освіти і науки України у сфері загальної середньої
освіти, що регулюють впровадження державних стандартів освіти; мето-
дичне забезпечення, а також навчальні програми тощо.
Для вчителів української мови та літератури, студентів педагогічних
навчальних закладів, слухачів інститутів післядипломної педагогічної
освіти, науково-педагогічних працівників, широкого загалу громадян,
які цікавляться питаннями нормативно-правового регулювання серед-
ньої освіти в Україні.

...