представьте в виде произведения многочлен: а)a2(в квадрате)+3ab-2a-6b b)7xy-x2(в...

0 голосов
86 просмотров

представьте в виде произведения многочлен: а)a2(в квадрате)+3ab-2a-6b b)7xy-x2(в квадрате)-x+7y в)a3(в кубе)+а2(в квадрате)-а-1 г)b3(в кубе)-b2(в квадрате)+b-1


Алгебра (25 баллов)
Дан 1 ответ
0 голосов
Начинающий (374 баллов)

а) а^2+3ab-2а-6b = a(a-2)+3b(a-2) = (a-2)(a+3b)

б) 7xy-x2(в квадрате)-x+7y = (x+1)(7y-x)

в) a^3+a^2-a-1= a^2(a+1)-(a+1)= (a+1)(a^2-1)

г) b3(в кубе)-b2(в квадрате)+b-1 =  b(b-1)+(b-1)=(b-1)(b+1)

...